Czynimy świat lepszym!

Firma MTS S.C. świadczy profesjonalne usługi w zakresie gospodarowania odpadami. Naszą specjalizacją jest utylizacja sprzętu komputerowego.

Zapewniamy:

 • odbiór sprzętu w celu jego ponownego odzysku
 • dogodny oraz szybki termin realizacji usługi
 • własny transport oraz załadunek
 • ważenie sprzętu wagą elektroniczną bezpośrednio u naszych klientów
 • wystawienie kart przekazania odpadów po wykonaniu odbioru
 • Skontaktuj się z nami!

    690-640-411

    513-800-888

    608-452-758

  biuro@mts-recykling.pl

  Czynimy świat lepszym! Firma MTS S.C. świadczy profesjonalne usługi w zakresie gospodarowania odpadami. Naszą specjalizacją jest utylizacja sprzętu komputerowego.

  8 03 17*
  Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
  08 03 18
  Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
  15 01 02
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  16 02 09*
  Transformatory i kondensatory zawierające PCB
  16 02 10*
  Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
  16 02 11*
  Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
  16 02 13*
  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  16 02 14
  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
  16 02 15*
  Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
  16 02 16
  Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
  16 06 01*
  Baterie i akumulatory ołowiowe
  16 06 02*
  Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  16 06 03*
  Baterie zawierające rtęć
  16 06 04
  Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
  16 06 05
  Inne baterie i akumulatory
  16 80 01
  Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
  17 04 11
  Kable inne niż wymienione w 17 04 10